εποχετεύω

(AM ἐποχετεύω)
διοχετεύω, στέλνω νερό σε κάποιο σημείο με οχετό, με αυλάκι
αρχ.
παθ. ἐποχετεύομαι
ποτίζομαι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + οχετεύω «διοχετεύω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐποχετεύσω — ἐποχετεύω carry aor subj act 1st sg ἐποχετεύω carry fut ind act 1st sg ἐποχετεύω carry aor subj act 1st sg ἐποχετεύω carry fut ind act 1st sg ἐποχετεύω carry aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) ἐποχετεύω carry aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετεύῃ — ἐποχετεύω carry pres subj mp 2nd sg ἐποχετεύω carry pres ind mp 2nd sg ἐποχετεύω carry pres subj act 3rd sg ἐποχετεύω carry pres subj mp 2nd sg ἐποχετεύω carry pres ind mp 2nd sg ἐποχετεύω carry pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετευόμενον — ἐποχετεύω carry pres part mp masc acc sg ἐποχετεύω carry pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐποχετεύω carry pres part mp masc acc sg ἐποχετεύω carry pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετεῦον — ἐποχετεύω carry pres part act masc voc sg ἐποχετεύω carry pres part act neut nom/voc/acc sg ἐποχετεύω carry pres part act masc voc sg ἐποχετεύω carry pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετεύει — ἐποχετεύω carry pres ind mp 2nd sg ἐποχετεύω carry pres ind act 3rd sg ἐποχετεύω carry pres ind mp 2nd sg ἐποχετεύω carry pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετεύοντα — ἐποχετεύω carry pres part act neut nom/voc/acc pl ἐποχετεύω carry pres part act masc acc sg ἐποχετεύω carry pres part act neut nom/voc/acc pl ἐποχετεύω carry pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετεύουσι — ἐποχετεύω carry pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐποχετεύω carry pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐποχετεύω carry pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐποχετεύω carry pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετεύουσιν — ἐποχετεύω carry pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐποχετεύω carry pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐποχετεύω carry pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐποχετεύω carry pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετευομένην — ἐποχετεύω carry pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) ἐποχετεύω carry pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποχετευομένης — ἐποχετεύω carry pres part mp fem gen sg (attic epic ionic) ἐποχετεύω carry pres part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.